VVD valt Natura2000 aan

(jan 2012) VVD- Tweede Kamerlid Helma Lodders heeft in dec. 2011 een "klachtenbundel Natura2000" aangeboden aan staatssecretaris Bleker. Zij vindt dat de natuurregels de ondernemers, burgers en organisaties onnodig in de weg zouden zitten. In die bundel wordt ook het afketsen van het AGOVV stadion genoemd. In het stuk wordt de suggestie gewekt dat het betreffende bos geen natuurwaarde zou hebben. St Het Ordensmassief heeft indertijd een tegenrapport laten opstellen dat onomstotelijk het tegendeel aantoont. Loders claimt dat mensen veel last hebben van de regelgeving door Natura2000. Feit is dat in Apeldoorn de meerderheid van de bevolking erg blij was met Natura2000 en dat daarmee de kap van 11ha bos is voorkomen en dat er geen betonnen kolos voor in de plaats is gekomen. En dat de buurt de overlast van een 24/7 gaminghal en gokpaleis bespaard is gebleven.

 

Aanval Gemeente op begrenzing EHS

 

Helaas, we moeten door gaan!!

Op 18 april jl verscheen er in de Stentor een stukje, over een brief van de gemeente aan de provincie. Deze brief kan grote gevolgen hebben voor de leefomgeving in zuid-west Apeldoorn.

In deze brief vraagt de gemeente om uitbreiding van de zoekzones (=gebieden waar gebouwd mag worden), zowel aan de overzijde van de A1 als ook richting Hoog Soeren.

De plannen van de gemeente:

Koningin Juliana Toren:
In het kader van parkeerbeleid en verkeersveiligheid moet er een treintje gaan rijden tussen het park en een centrale parkeervoorziening. Voor beiden zal bos gekapt gaan worden. Er is reeds begonnen met de procedure voor de MER (Milieu Effect Rapportage)

 

Apenheul:
Moet volgens de gemeente niet onder beschermende natuurmaatregelen gaan vallen. Want gebied is aangewezen als "Bebouwing wonen en werken".

 

Park Berg en Bos:
Er moet overleg komen om de natuurbeschermende maatregelen EHS en Natura 2000 terug te dringen.

 

Paleis het Loo:
Het museum terrein moet buiten de EHS gaan vallen.

 

Nederlandse Politie Academie:
Ook op dit midden in de bossen gelegen terrein moeten volgens de gemeente geen natuurbeschermende maatregelen komen. Ergo dan kan er als nog een andere functie aan gegeven worden als horeca, disco of hotel in het bos.

 

Overzijde A1 richting Cantharel:
Omdat de gemeente een Veluwe transferium al heel lang op haar verlanglijstje heeft staan wil ze nu het bosgebied aan de andere kant van de A1 (tussen de Hoenderloseweg en de Otterloseweg daarvoor gaan gebruiken. Ten tijde van de AGOVV plannen hebben zowel de Apenheul als de Koningin Juliana Toren reeds duidelijk gemaakt dat een transferium voor hen niet zinvol is. Derhalve heeft een transferium nauwelijks bestaansrecht aan die zijde van Apeldoorn.

 

Bosgebied achter het Lukas Ziekenhuis:
Ook het bos achter het Lukas Ziekenhuis moet verdwijnen. Van dit stuk bos had wethouder Reitsma (PvdA, met in haar portefeuille 'Ruimtelijke ontwikkeling'  en 'Ontwikkeling dorpen en landelijk gebied') vorig jaar al de bestemming 'Nationale Landschap Veluwe' laten verwijderen, onder voorwendsel dat het gebied door de EHS voldoende beschermd zou worden. Nu wil dezelfde wethouder dat ook de EHS er af gaat, zodat ook hier gebouwd kan worden. Er wordt gefluisterd dat de naam van de project ontwikkelaar al bekend is.

 

Klik hier voor de overige plannen van de gemeente over:

  • Hoenderloo (landgoed Deelerwoud, Woningbouw de Krim)
  • Landgoed Woudhuis
  • Landbouwontwikkelingsgebied (LOG) Beemte-Vaassen
  • Radio Kootwijk
  • Uddel
  • Nieuw Milligen 
     

Brief zienswijze EHS kwijt?

Gemeente wil Veluwe Rand aantasten!

Tijdens de politieke markt van 17 april 2008 heeft de gemeente raad ingestemd met het het voorstel van PvdA wethouder Mw Reitsma om de natuurbeschermende wetgeving EHS op te schuiven. Ze heeft hiertoe een brief gestuurd naar de provincie.

Al eerder had Mw Reitsma een beschermende maatregel ('Nationaal Landschap Veluwe') van het bos achter Ugchelen laten verwijderen, onder het (zoals nu blijkt:valse) voorwendsel dat het voldoende beschermd zou worden door de EHS. Nu wil Mw Reitsma ook de EHS van dit bos af snoepen.

Alleen Groen Links en Gemeente Belangen doorzien het gevaar van deze actie.

De zienswijze herstructurering EHS van de provincie is openbaar gemaakt. Hierin is de lijst opgenomen van iedereen die hierop gereageerd heeft, waaronder st Het Ordens Massief. Opvallend is dat de gemeente Apeldoorn op deze lijst ontbreekt. Het is voor de Veluwe rand maar gelukkig dat de plannen van de gemeente niet door gaan. Het kappen van een groot stuk bos gaat nu niet door.

Dit heeft ook nog andere gevolgen. Door dat de grenzen van de EHS niet worden verlegd wordt ook de grenzen van Natura 2000 niet verlegd. Dus het bosgebied waar Goudkuil eerst wilde bouwen (het bos aan de Europaweg) blijft beschermd bos. Naast dat bos, aan de andere kant van de spoorlijn, ligt nog meer bos en een weiland. Deze grond was van de failliete Favini en de project ontwikkelaars staan in de rij om te kopen. Maar met een Natura2000 gebied er naast mag er maar beperkt gebouwd worden.

Meer informatie kunt u vinden op de site van de Povincie Gelderland:
 Herbegrenzing Ecologische Hoofdstructuur:
 Commentaarnota thematisch herbegrenzing EHS
 Streekplanherziening EHS statenvoorstel
 Commentaarnota thematisch herbegrenzing EHS
 Overzicht indieners zienswijzen

In de Commentaarnota staat op p 141 een reactie op de door onze stichting ingediende zienswijze. Alleen wordt er op 1 aspect gereageerd terwijl over meerder punten gereageerd hebben. Waarschijnlijk dat de provincie door het niet insturen van de plannen door de gemeente deze punten als niet belangrijk beschouwd heeft.

Europese bescherming Natura 2000 bij Spelderholt

 

Er zijn overeenkomsten tussen de bouwplannen van Riant Equestrian Centre op Landgoed Spelderholt en de plannen voor een stadion aan de Europaweg. Namelijk Natura 2000. Was het bos een Natura 2000 gebied, het landgoed Spelderholt ligt naast een Natura2000 gebied.

Volgens Henk Siepel, hoofd van het centrum voor ecosystemen Alterra van de Rijksuniversiteit van Wageningen, zal de gemeente Apeldoorn van de Europa geen toestemming krijgen om daar te mogen bouwen. Net als bij het stadion volgt de gemeente een heilloze weg, waarmee veel belastinggeld verspild wordt.
Hoewel de bouw net buiten Natura 2000 plaatsvindt zullen ook activiteiten die aan de rand plaatsvinden bekeken worden of ze hinder veroorzaken. Natura2000 betekent ook bescherming in de rand langs dat gebied.