Gemeente wil natuurmaatregelen kwijt

 

De Gemeenteraad van Epe is boos op de Gemeente Apeldoorn en in het bijzonder op wethouder Reitsma. Reitsma wil de natuurbeschermingsregels oprekken om meer megabedrijvenen woningbouw in de omgeving van Apeldoorn mogelijk te maken. Iets waar burgers niet om gevraagd hebben, zeker niet geziende leegstand van bedrijventerreinen elders in onze gemeente. Nagenoeg de gehele gemeenteraad vanApeldoorn steunde Reitsma. Alleen Gemeentebelangen gaf blijk van gezond verstand en stemde tegen.

Nu is de Eper raad, op z'n zachts gezegd, niet blij met de acties van Reitsma. Reitsma had verzuimd om de gemeente Epe in te lichten over haar brief naar de provincie Gelderland gestuurd, met daarin een zienswijze over de herbegrenzing van het Ecologische Hoofdstructuur (EHS).  En een van de gebieden waar Reitsma de EHS van af wil hebben is het gebied Beemte-Vaassen.

In Epe weet de PvdA tenminste nog dat ze de burgers moet dienen, en maakt zich sterk om Provinciale Staten en de Gedeputeerde Staten te informeren. "Wij maken ons hard voor de burger" , stelt Beumer, fractievoorzitter van de PvdA in Epe.

Zie ook de stentor: Eper raad boos op Apeldoorn