Brief zienswijze EHS kwijt?

Gemeente wil Veluwe Rand aantasten!

Tijdens de politieke markt van 17 april 2008 heeft de gemeente raad ingestemd met het het voorstel van PvdA wethouder Mw Reitsma om de natuurbeschermende wetgeving EHS op te schuiven. Ze heeft hiertoe een brief gestuurd naar de provincie.

Al eerder had Mw Reitsma een beschermende maatregel ('Nationaal Landschap Veluwe') van het bos achter Ugchelen laten verwijderen, onder het (zoals nu blijkt:valse) voorwendsel dat het voldoende beschermd zou worden door de EHS. Nu wil Mw Reitsma ook de EHS van dit bos af snoepen.

Alleen Groen Links en Gemeente Belangen doorzien het gevaar van deze actie.

De zienswijze herstructurering EHS van de provincie is openbaar gemaakt. Hierin is de lijst opgenomen van iedereen die hierop gereageerd heeft, waaronder st Het Ordens Massief. Opvallend is dat de gemeente Apeldoorn op deze lijst ontbreekt. Het is voor de Veluwe rand maar gelukkig dat de plannen van de gemeente niet door gaan. Het kappen van een groot stuk bos gaat nu niet door.

Dit heeft ook nog andere gevolgen. Door dat de grenzen van de EHS niet worden verlegd wordt ook de grenzen van Natura 2000 niet verlegd. Dus het bosgebied waar Goudkuil eerst wilde bouwen (het bos aan de Europaweg) blijft beschermd bos. Naast dat bos, aan de andere kant van de spoorlijn, ligt nog meer bos en een weiland. Deze grond was van de failliete Favini en de project ontwikkelaars staan in de rij om te kopen. Maar met een Natura2000 gebied er naast mag er maar beperkt gebouwd worden.

Meer informatie kunt u vinden op de site van de Povincie Gelderland:
 Herbegrenzing Ecologische Hoofdstructuur:
 Commentaarnota thematisch herbegrenzing EHS
 Streekplanherziening EHS statenvoorstel
 Commentaarnota thematisch herbegrenzing EHS
 Overzicht indieners zienswijzen

In de Commentaarnota staat op p 141 een reactie op de door onze stichting ingediende zienswijze. Alleen wordt er op 1 aspect gereageerd terwijl over meerder punten gereageerd hebben. Waarschijnlijk dat de provincie door het niet insturen van de plannen door de gemeente deze punten als niet belangrijk beschouwd heeft.