Aanval Gemeente op begrenzing EHS

 

Helaas, we moeten door gaan!!

Op 18 april jl verscheen er in de Stentor een stukje, over een brief van de gemeente aan de provincie. Deze brief kan grote gevolgen hebben voor de leefomgeving in zuid-west Apeldoorn.

In deze brief vraagt de gemeente om uitbreiding van de zoekzones (=gebieden waar gebouwd mag worden), zowel aan de overzijde van de A1 als ook richting Hoog Soeren.

De plannen van de gemeente:

Koningin Juliana Toren:
In het kader van parkeerbeleid en verkeersveiligheid moet er een treintje gaan rijden tussen het park en een centrale parkeervoorziening. Voor beiden zal bos gekapt gaan worden. Er is reeds begonnen met de procedure voor de MER (Milieu Effect Rapportage)

 

Apenheul:
Moet volgens de gemeente niet onder beschermende natuurmaatregelen gaan vallen. Want gebied is aangewezen als "Bebouwing wonen en werken".

 

Park Berg en Bos:
Er moet overleg komen om de natuurbeschermende maatregelen EHS en Natura 2000 terug te dringen.

 

Paleis het Loo:
Het museum terrein moet buiten de EHS gaan vallen.

 

Nederlandse Politie Academie:
Ook op dit midden in de bossen gelegen terrein moeten volgens de gemeente geen natuurbeschermende maatregelen komen. Ergo dan kan er als nog een andere functie aan gegeven worden als horeca, disco of hotel in het bos.

 

Overzijde A1 richting Cantharel:
Omdat de gemeente een Veluwe transferium al heel lang op haar verlanglijstje heeft staan wil ze nu het bosgebied aan de andere kant van de A1 (tussen de Hoenderloseweg en de Otterloseweg daarvoor gaan gebruiken. Ten tijde van de AGOVV plannen hebben zowel de Apenheul als de Koningin Juliana Toren reeds duidelijk gemaakt dat een transferium voor hen niet zinvol is. Derhalve heeft een transferium nauwelijks bestaansrecht aan die zijde van Apeldoorn.

 

Bosgebied achter het Lukas Ziekenhuis:
Ook het bos achter het Lukas Ziekenhuis moet verdwijnen. Van dit stuk bos had wethouder Reitsma (PvdA, met in haar portefeuille 'Ruimtelijke ontwikkeling'  en 'Ontwikkeling dorpen en landelijk gebied') vorig jaar al de bestemming 'Nationale Landschap Veluwe' laten verwijderen, onder voorwendsel dat het gebied door de EHS voldoende beschermd zou worden. Nu wil dezelfde wethouder dat ook de EHS er af gaat, zodat ook hier gebouwd kan worden. Er wordt gefluisterd dat de naam van de project ontwikkelaar al bekend is.

 

Klik hier voor de overige plannen van de gemeente over:

  • Hoenderloo (landgoed Deelerwoud, Woningbouw de Krim)
  • Landgoed Woudhuis
  • Landbouwontwikkelingsgebied (LOG) Beemte-Vaassen
  • Radio Kootwijk
  • Uddel
  • Nieuw Milligen