Ecostadion AGOVV

Na een periode van betrekkelijke rust verscheen op 18 nov twee artikelen in de Stentor over een ecostadion voor AGOVV dat de gemeente moet betalen. Dit stuk is geplaatst naar aanleiding van een brief van Ton robbers, van Dommerholt advocaten, aan de stentor en aan de politieke partijen. Dommerholt is eerder actief geweest voor Goudkuil om te onderzoeken of de natuurbeschermingsmaatregen Natura2000 wel wettig was, immers deze maatregel beschermt het bos aan de Europweg tegen de plannen om 11 hectare bos te kappen voor een betonnenkolos als een stadion. Als AGOVV begint met eco in combinatie met stadion dan vrezen wij dat zij hun oog opnieuw hebben laten vallen op een stuk natuur. En de eco is dan bedoeld om de gemeente te paaien.
We blijven u informeren.

In november 2007 heeft de gemeenteraad een streep gezet door de plannen van AGOVV om een stadion te realiseren aan de Europaweg. Het bos waarin dit gepland stond valt onder de natuurbeschermingsmaatregel Natura 2000. Er werd een nieuwe locatie aangewezen, nl het aan te leggen bedrijvenpark ten zuiden van Apeldoorn. Inmiddels heeft AGOVV ook die locatie verworpen. Samenwerken met Go Ahead Eagles uit Deventer wilde AGOVV ook niet, laat staan fuseren. Met het faillissement van de papierfabriek Favinni is er een mogelijkheid om het stadion te bouwen inhet gebied laan van Spitsbergen, Europaweg, Jachtlaan en het spoor. AGOVV had deze locatie eerder als meest favoriet aangemerkt, maar de aankoop van de grond (ook vanDhr Goudkuil) zou te duur zijn.

In januari 2009 zegt AGOVV, bij monde van bestuurslid Wilfred van Riggelen, nog steeds bezig te zijn met het bos aan de Europaweg, het zgn Goudkuilbosje. Begrijpelijk dat Goudkuil een miljoenendeal niet zomaar laat gaan. Echter zodra er een stadion staat zal de rest van de grond binnen een mum van tijd zijn verkocht als bedrijventerrein. En daar zit de winst voor de eigenaar.