PMA 5 juli 2007

Vooraf, maar vooral tijdens de Politieke Markt van 5 juli werd duidelijk hoe de diverse politieke partijen reageerden. Leden van stichting Het Ordens Massief hebben met diverse politieke partijen vooraf gesproken en onze argumenten aangedragen. 

Overzicht stem verhoudingen tijdens politieke markt 5 juli.

 

Aantal zetels

Businesscase

Locatie

SGP

2

Nee

Nee

ChristenUnie

3

Nee

Nee

PvdA

11

Ja

Ja

D66

1

Ja

Ja

VVD

6

Ja

Ja

Leefbaar Apeldoorn

4

Geen mening

Ja

Groen Links

4

Geen mening

Nee

Gemeente Belangen

2

Geen mening

Nee

CDA

6

Geen mening

Geen mening

 

 

 

 

De gemeenteraad van Apeldoorn heeft 39 raadsleden. Een overzicht van standpunten te beginnen vanaf de grootste partij.

 

CDA 

 


 

 

VVD

 


 

 

 

Leefbaar Apeldoorn

 

Leefbaar Apeldoorn 4 zetels. Dhr Alles stelde, dat of de businesscase al dan niet waardevol voor Apeldoorn is, niet interessant is voor LA. Dat is een zaak voor AGOVV. De provincie bepaalt uiteindelijk of de locatie geschikt is. Mw. Maertens zei al eerder dat de provincie de plannen toch wel zal tegenhouden en dat ze daarom voor kunnen zijn. Het college moet zeker doorgaan op deze weg om te kijken wat er kan. 

 


 

 

Christenunie

 

Christenunie, 3 zetels. Dhr Veen zegt dat voor de gokhal onacceptabel is. Het plan is zo waardevol dat het moet worden uitgevoerd.

De locatie houdt een aantasting in van het Veluwse natuurgebied. Daar liggen allerlei regels op, en de vraag is of Apeldoorn die plannen moet willen. ChristenUnie vindt van niet.

 


 

 

 

GroenLinks

 


 

 

SGP

 


 

 
 

D66

 

D66, 1 zetel. Dhr Prinsen zegt dat er niet zozeer over de businesscase, maar wel over de locatie binnen de fractie is gediscussieerd. De grond is onlosmakelijk verbonden aan de businesscase, en dat vormt een hobbel. Zonder stadion zou het antwoord waarschijnlijk nee zijn. Het is de moeite waard om te onderzoeken of het kan.   

Op 11 september is er tijdens de algemene ledenvergadering van de afdeling Apeldoorn gediscussieerd over AGOVV. Klik hier voor meer informatie.