Over en UIT !!!!!!!!

Op de politieke markt van 13 december heeft de gemeenteraad zich gebogen over de locatiekeuze van AGOVV. Unaniem werd het voorstel van het college aangenomen om af te zien van de locatie aan de Europaweg ('bosje' van Goudkuil) omdat deze niet kansrijk is. We zijn hier erg blij mee.

Is nu alle gevaar geweken? Nee, helaas niet. Dhr Goudkuil heeft advocatenkantoor Dommerholt de opdracht gegeven te onderzoeken of er een mogelijkheid is om nog onder de natuurwetgeving op dit bos uit te komen. Bijv. door te onderzoeken of er indertijd procedurefoutenzijn gemaakt.

Daarom hebben wij als stichting besloten om ons voorlopig niet op te heffen, maar om alert te blijven op wat er eventueel nog gaat gebeuren. We hebben fors oppositie geleverd, en met succes! En dat zullen we, indien nodig, in de toekomst zeker weer gaan doen. Om die reden hebben we op 14 november jl ingesproken bij de commissie Ruimtelijke Ordening van de provincie Gelderland en gevraagd om blijvende waakzaamheid. Die boodschap werd door de commissie goed ontvangen.

We willen iedereen nogmaals heel hartelijk bedanken voor de enorme steun en hulp die we de afgelopen maanden hebben gekregen.