Goudkuil wil met AGOVV stadion zijn bosgebied te gelde maken

 

In 2006-2007 heeft de Gemeente Apeldoorn een plan van dhr Goudkuil onderzocht om samen met AGOVV het bosgebied aan de Europaweg, gelegen tussen de Ordermolenweg en het bedrijvengebied (Gamma, Carglass) te kunnen exploiteren. Goudkuil had het plan om in dat bosgebied een stadion voor de lokale voetbalclub te plaatsen. En om dat enigszins rendabel te maken moesten er diverse commerciële activiteiten plaatsvinden. En van die commercie zou Goudkuil profiteren. AGOVV moest het werk doen, en zou in ruil gratis de grond in bruikleen krijgen. Over wat er met de rest van de grond zou gebeuren werd niet gesproken, maar het laat zich raden dat het geen bos zou blijven en verkocht zou mogen worden.

Commercieel Park AGOVV

De raad van het college moet aangeven of de haalbaarheid van een een complex met stadion, gaming- en gokcentrum en een transferium op de door AGOVV genoemde locatie aan de Europaweg moet worden onderzocht.
Dit stuk bos ligt tussen Carglass en de Ordermolenweg (het zgn. terrein achter de Gamma) (zie satellietfoto en plattegrond). Het is eigendom van dhr Goudkuil en beslaat ruim 110.000 m2 van het Veluws Massief.

Wij hebben met verbijstering kennis genomen van de genoemde plannen en het feit dat juist deze locatie serieus in overweging wordt genomen.


De gemeente had eerder al 4 andere locaties aangewezen, deze bleken echter financieel niet haalbaar als de gemeente er geen geld in zou steken. Logisch dat AGOVV en de Apeldoornse Businessclub kiezen voor de goedkoopste en voor hen enige haalbare kavel; een onbebouwd stuk natuurgebied.

Behalve het verdwijnen van die natuur zal de overlast die deze plannen met zich mee brengen zijn weerslag hebben op de gemoedelijke en tolerante sfeer die er nu nog overwegend in onze wijken heerst.
Het publiek wat hierdoor wordt aangetrokken zal in onze wijken overlast gaan geven, ondanks de goede bedoelingen van Vermeend. Bovendien zal ook het geplande transferium nog meer extra traffic opleveren voor de toch al drukke, en in de spits overvolle, Europalaan. Waarom dit bij de plannen betrokken wordt is ons een raadsel. De Koningin Julianatoren en De Apenheul zien het zeker niet als oplossing voor de parkeerproblemen, sterker nog, zij zien de plannen als achterhaald.

Gebied links van de pijl tot eerste grotere weg

Aangezien er nog geen officieel standpunt door de gemeente ingenomen is kunnen we niet officieel bezwaar aantekenen. Echter, voordat het besluit gevallen is hebben we als buurt duidelijk kenbaar gemaakt dat we tegen dit plan zijn. Hierna is het plan alleen nog aan te vechten op juridische gronden en dat willen we voorkomen.
Er zijn op 26 mei 700 brieven met uitleg huis aan huis verspreid, met daaraan vast een kant-en-klaar bezwaarschrift. We merkten dat we met onze actie ook medestanders van verder af bereiken. Ook uit Ugchelen kwamen steeds meer reacties, waar we erg blij mee waren.

Uiteindelijk hebben we 539 ondertekende formulieren terug gekregen.
Wat een respons!!! Het is fantastisch dat er zoveel mensen hebben getekend.

 

 

Stop

Na een periode van betrekkelijke rust verscheen op 18 nov twee artikelen in de Stentor over een ecostadion voor AGOVV dat de gemeente moet betalen. Dit stuk is geplaatst naar aanleiding van een brief van Ton robbers, van Dommerholt advocaten, aan de stentor en aan de politieke partijen. Dommerholt is eerder actief geweest voor Goudkuil om te onderzoeken of de natuurbeschermingsmaatregen Natura2000 wel wettig was, immers deze maatregel beschermt het bos aan de Europweg tegen de plannen om 11 hectare bos te kappen voor een betonnenkolos als een stadion. Als AGOVV begint met eco in combinatie met stadion dan vrezen wij dat zij hun oog opnieuw hebben laten vallen op een stuk natuur. En de eco is dan bedoeld om de gemeente te paaien.
We blijven u informeren.

In november 2007 heeft de gemeenteraad een streep gezet door de plannen van AGOVV om een stadion te realiseren aan de Europaweg. Het bos waarin dit gepland stond valt onder de natuurbeschermingsmaatregel Natura 2000. Er werd een nieuwe locatie aangewezen, nl het aan te leggen bedrijvenpark ten zuiden van Apeldoorn. Inmiddels heeft AGOVV ook die locatie verworpen. Samenwerken met Go Ahead Eagles uit Deventer wilde AGOVV ook niet, laat staan fuseren. Met het faillissement van de papierfabriek Favinni is er een mogelijkheid om het stadion te bouwen inhet gebied laan van Spitsbergen, Europaweg, Jachtlaan en het spoor. AGOVV had deze locatie eerder als meest favoriet aangemerkt, maar de aankoop van de grond (ook vanDhr Goudkuil) zou te duur zijn.

In januari 2009 zegt AGOVV, bij monde van bestuurslid Wilfred van Riggelen, nog steeds bezig te zijn met het bos aan de Europaweg, het zgn Goudkuilbosje. Begrijpelijk dat Goudkuil een miljoenendeal niet zomaar laat gaan. Echter zodra er een stadion staat zal de rest van de grond binnen een mum van tijd zijn verkocht als bedrijventerrein. En daar zit de winst voor de eigenaar.

 

Ondertussen

Ondertussen hebben wij het vermoeden dat Goudkuil wel plannen maakt om een andere wijze zijn investering (lees bosgebied) te verzilveren. Hoewel het beschermd natuurgebied is, wordt er onder het mom van bosbeheer erg fors gekapt. In 2010 werd er illegaal gekapt en nu in 2015 zijn er weer veel bomen omgehaald. Zie ook de actie bomenkap

 

Einde

Aan alle stadionplannen kwam een einde nadat op 8 januari 2013 de proftak van AGOVV Apeldoorn failliet verklaard werd. We blijven alert, opdat het bosgebied behouden blijft.