AZC op de Kleiberg

 

Het COA en de burgemeester willen een AZC op de Kleiberg, in de voormalige politieacademie. Dit ligt in Natura 2000 gebied. Daarom is dit plan gedoemd te mislukken.

Berends en het COA proberen nog steeds de Kleiberg voor een azc !

De gemeente heeft haar plannen wat aangepast en komt nu met een voorstel voor 250 asielzoekers op de locatie de Kleiberg. Zie hieronder. Tevens is ze bezig om het bestemmingsplan zodanig aan te passen dat het AZC er plantechnisch mag komen. Helaas voor de gemeente en het COA mag dat niet. We hebben de burgemeester hierop geattendeerd. We ontvingen per koerier het antwoord. Voor het antwoord: klik hier.

 

Gemeente en COA proberen weer de Kleiberg voor een asielzoekerscentrum !

 

De Gemeente wil het bestemmingsplan Brink en Orden aanpassen. Hoewel dat niet als zodanig wordt benoemd zijn de voorgestelde aanpassingen in lijn met de plannen om op de Kleiberg, de voormalige politieacademie, een nieuw asielzoekerscentrum te vestigen. Stichting Het Ordens Massief heeft onderstaande brief als zienswijze ingebracht.

We richten ons op de volgende punten:

 

  1. Het bebouwingsgebied van de Kleiberg valt geheel in Natura2000 gebied
  2. Overlast door de Kleiberg voor natuur en woonwijk
  3. De sociale veiligheid m.b.t. het gebied bij de Kleiberg
  4. Er zijn alternatieven, dus een AZC op de Kleiberg mag uberhaupt niet

Brief aan de gemeente 17 feb 2015 (pdf)

Hieronder staat een link naar het nieuwe bestemmingsplan en daaronder links naar diverse artikelen uit de Stentor. Het blijkt dat zowel grote steden als kleine dorpen grote asielzoekerscentra niet aankunnen. Desondanks probeert het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) de plannen toch door te drukken. Bij de vorige poging bleek al dat de gemeente hiervoor erg veel geld aangeboden kreeg. Dat was dan ook de reden om hieraan mee te werken.

 

Zie ook onderstaande links:

 

Bestemmingsplan Brink en Orden

 

Apeldoorn open voor asielzoekerscentrum (10 nov 2014)

Kleine dorpen willen geen groot asielzoekerscentrum (21 dec 2014)

Teeven: volgend jaar 33.000 asielzoekers (22 dec 2014)

Protest tegen azc's zwelt verder aan (22 dec 2014)

Vijf opties voor asielcentrum Apeldoorn (7 jan 2015)

Orden alert op Apeldoornse AZC-plannen (7 jan 2015)

AZC-optie Kleiberg Apeldoorn ook in beeld voor onderwijs (11 jan 2015)

Gemengde groep in azc, extra banen voor de regio (12 jan 2015)

Groot asielzoekerscentrum op Kleiberg in Apeldoorn past niet (14 jan 2015)

Actiegroep tegen optie vestigen azc bij GGNet Apeldoorn (23 januari 2015)

In Apeldoorn veel bezwaarschriften uit Orden wegens plan voor AZC (18 feb 2015)

 

 

 

 

 

Gemeente en COA proberen weer de Kleiberg voor een asielzoekerscentrum

 

De Gemeente wil het bestemmingsplan Brink en Orden aanpassen. Hoewel dat niet als zodanig wordt benoemd zijn de voorgestelde aanpassingen in lijn met de plannen om op de Kleiberg, de voormalige politieacademie, een nieuw asielzoekerscentrum te vestigen. Stichting Het Ordens Massief heeft onderstaande brief als zienswijze ingebracht.

We richten ons op de volgende punten:

 

  1. Het bebouwingsgebied van de Kleiberg valt geheel in Natura2000 gebied
  2. Overlast door de Kleiberg voor natuur en woonwijk
  3. De sociale veiligheid m.b.t. het gebied bij de Kleiberg
  4. Er zijn alternatieven, dus een AZC op de Kleiberg mag uberhaupt niet

Brief aan de gemeente 17 feb 2015 (pdf)

Hieronder staat een link naar het nieuwe bestemmingsplan en daaronder links naar diverse artikelen uit de Stentor. Het blijkt dat zowel grote steden als kleine dorpen grote asielzoekerscentra niet aankunnen. Desondanks probeert het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) de plannen toch door te drukken. Bij de vorige poging bleek al dat de gemeente hiervoor erg veel geld aangeboden kreeg. Dat was dan ook de reden om hieraan mee te werken.

 

Bestemmingsplan Brink en Orden

 

Onderstaande koppelingen naar artikelen in de media: 

Apeldoorn open voor asielzoekerscentrum (10 nov 2014)

Kleine dorpen willen geen groot asielzoekerscentrum (21 dec 2014)

Teeven: volgend jaar 33.000 asielzoekers (22 dec 2014)

Protest tegen azc's zwelt verder aan (22 dec 2014)

Vijf opties voor asielcentrum Apeldoorn (7 jan 2015)

Orden alert op Apeldoornse AZC-plannen (7 jan 2015)

AZC-optie Kleiberg Apeldoorn ook in beeld voor onderwijs (11 jan 2015)

Gemengde groep in azc, extra banen voor de regio (12 jan 2015)

Groot asielzoekerscentrum op Kleiberg in Apeldoorn past niet (14 jan 2015)

Actiegroep tegen optie vestigen azc bij GGNet Apeldoorn (23 januari 2015)

In Apeldoorn veel bezwaarschriften uit Orden wegens plan voor AZC (18 feb 2015)