Illegale kap in het Goudkuil bos aan de Europaweg

Omwonenden maakten ons attent op het kappen van bomen in het strikt beschermde bos aan de Europaweg. Hoewel het bos beschermd is onder de wetgeving Natura2000 en de EHS heeft de eigenaar besloten dat er in het bos gekapt moet worden. Hoewel er tussen 15 maart en 15 augustus nergens in Nederland gekapt mag worden (ivm broedseizoen) geldt dat blijkbaar niet voor dit stuk bos. Het dunnen van het bos is toegestaan in het kader van beheer en onderhoud van het bos, ook al valt het bos onder Natura2000 en de EHS. Alleen niet in de genoemde periode. En er mogen geen open plekken ontstaan die zich niet meer kunnen sluiten. Wordt er meer gekapt dan past bij dunnen dan geldt er een herplant plicht.
We zijn ook erg benieuwd of de vereiste onderzoeken gedaan zijn, naar flora en fauna, zoals verplicht in de flora en faunawet.

Inmiddels heeft het Ordensmassief de gemeente ingelicht en hebben we samen met een medewerker van de gemeente ter plaatse gekeken. Ook de provincie is samen met de AID (Algemene Inspectie Dienst van het ministerie LNV) komen kijken. Zij hebben  per direct de kap stil gelegd. Er mag pas weer gekapt worden als het broedseizoen over is.

Bovendien mag er alleen gekapt worden in het kader van dunning. En we zullen in de gaten houden of er niet stiekem meer gekapt wordt. Zo ja, dan zullen we via de provincie eisen dat er herplant wordt verricht.

 

Voor meer informatie over de boswet klik hier

Lees reacties op ApeldoornDirect.nl