Goudkuil blijft bomen kappen, nu aan de Ordermolenweg

 

Afgelopen weken is er veel te doen geweest omtrent het kappen van bos door dhr Goudkuil. Eerst werd er heel veel gekapt (alleen grote loofbomen) in het stuk bos aan de Europaweg. Dit bos is van dhr. Goudkuil, die het een aantal jaar geleden al probeerde bebouwen met een voetbal stadion. Gelukkig is dat toen tegengehouden. De buurt vreesde dat hij alles zou gaan kappen om zo te proberen om de natuurbeschermingsmaatregelen van zijn bos af te krijgen. Dan pas kan hij zijn investering te gelde maken.

Stichting het Ordens Massief had ondertussen de provincie, in de hoedanigheid van handhaver, gevraagd om te komen inspecteren. Hoewel de Provincie vond dat de grens van het toelaatbare was bereikt, ging het kappen nog enkele weekenden door. Dat leidde ertoe dat verontruste buurtbewoners de politie hebben gewaarschuwd en die heeft de kap tijdelijk stilgelegd. Daarna is de Provincie opnieuw komen kijken en is de kap in het bos aan de Europaweg gestopt, en verplaatst naar het bos aan de Ordermolenweg. Dat bos heeft dhr Goudkuil zomer 2015 in bezit gekregen.

Er is een bijeenkomst geweest met de opzichter van de Provincie en een groot aantal buurtbewoners. Daarin werd duidelijk dat dit kappen nog net te bestempelen is als dunning, en daarmee is het legaal. Ook werd duidelijk dat verdere kap te ver gaat en dat er dan een herplantingsplicht wordt opgelegd. Dus ook als alle bommen omwaaien of omgekapt worden blijft dit terrein vallen onder de beschermingsmaatregelen van Natura 2000, de Vogelrichlijn, de Habitatrichtlijn, de Natuurbeschermingswet en de Flora- en faunawet.

We blijven de ontwikkelingen nauwlettend volgen. En met ons de vele buurtbewoners.