Reactie van Provincie op forse bomenkap Goudkuilbos in 2015

 
Op 16-12-2015 hebben wij uw verzoek ontvangen en geregistreerd onder V-nummer V2015-017621.

Over dit verzoek kunnen wij u het volgende mededelen: De locatie is op 6 januari 2016 bezocht door G. Volkers. Van het bezoek is een verslag gemaakt en zijn foto's genomen. Er waren in de hoek van het fietspad en spoorlijn recent enkele bomen geveld. Op het moment van het bezoek was er nog steeds sprake van bos. De uitgevoerde kapwerkzaamheden van 2010 en 2015 zijn aan te merken als dunning en zijn door het hele bosgebied heen uitgevoerd. Er zijn geen echte kale plekken ontstaan. De kronen van de staande bomen sluiten nog voldoende om te spreken van bos. Er is geen sprake van een overtreding van de Boswet en/of de Natuurbeschermingswet. 

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Mocht u nog vragen hebben over deze e-mail dan kunt u met ons contact opnemen. Wij zijn u graag van dienst.

Met vriendelijke groet,

de medewerkers van het Provincieloket

 

Opnieuw forse bomenkap in 2015

Op nieuw is er fors gekapt in het bos van Goudkuil aan de Europaweg. Kom in 2010 er nog sprake zijn van bosbeheer, nu is er sprake van het willens en wetens beschadigen van bos. We hebben de provincie gevraagd om een zgn nulmeting te verrichten om verdere kap te kunnen monitoren en te zijner tijd te kunnen handhaven.

 

Op 16-12-2015 hebben wij uw verzoek ontvangen en geregistreerd onder bovenstaand V-nummer. Over dit verzoek kunnen wij u het volgende mededelen: De locatie is op 6 januari 2016 bezocht door G. Volkers. Van het bezoek is een verslag gemaakt en zijn foto's genomen. Er waren in de hoek van het fietspad en spoorlijn recent enkele bomen geveld. Op het moment van het bezoek was er nog steeds sprake van bos. De uitgevoerde kapwerkzaamheden van 2010 en 2015 zijn aan te merken als dunning en zijn door het hele bosgebied heen uitgevoerd. Er zijn geen echte kale plekken ontstaan. De kronen van de staande bomen sluiten nog voldoende om te spreken van bos. Er is geen sprake van een overtreding van de Boswet en/of de Natuurbeschermingswet.  Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Mocht u nog vragen hebben over deze e-mail dan kunt u met ons contact opnemen. Wij zijn u graag van dienst. Met vriendelijke groet,   de medewerkers van het Provincieloket