Stichtingsprofiel

  • Oprichting: 2 juli 2007

  • Rechtsvorm: Stichting

  • KVK nummer: 08161465

  • RSIN: 818425180


Doelstelling

De stichting Het Ordens Massief is op 2 juli 2007 opgericht door verontruste buurtbewoners uit Orden. De aanleiding waren de plannen om een voetbalstadion, annex gamingcentre, te gaan bouwen in het bos aan de Europaweg (het zgn bosje van Goudkuil).

De doelstelling is als volgt geformuleerd:

Het bewaken en bevorderen van de leefomgeving van bewoners van Zuid West Apeldoorn in het algemeen en in het bijzonder het behoud van het specifieke karakter van het bosgebied ten zuidwesten van Apeldoorn, inclusief de sprengen een waterwingebied en het Orderbos, wandelpaden en wegen met enkele open velden met de daaraan grenzende woonhuizen, zowel in materiële als immateriële zin, alsmede het voorkomen van alle ongewenste invloeden op de aard , inrichting en gebruik van dit gebied.